Stručné informácie o prekladateľovi

Po ukončení štúdia mikroelektroniky na EF SVŠT som päť rokov pracoval ako programátor v Ústredí výpočtovej techniky dopravy /v súčasnosti Železničné telekomunikácie Bratislava, o.z./.

Od roku 1992 sa však venujem prekladateľskej činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba. Za uplynulé roky som preložil tisíce strán dokumentov z najrôznejších oblastí: techniky, informačnej technológie, ekonomiky a znalostnej ekonomiky, práva EÚ, sociálnych vecí, poľnohospodárstva, vzťahov s verejnosťou a ďalších oblastí.

Od roku 2007 som úradný prekladateľ v jazyku anglickom a slovenskom.

V roku 2012 som členom Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL).

Ľuďom s handicapom a ich rodičom poskytujem zľavu na všetky druhy textov.