Úradné preklady z/do anglického jazyka, priamo od prekladateľa

Preklad výpisov, diplomov, vysvedčení, certifikátov, zmlúv a ďalších úradných dokladov a dokumentov


Výhody priameho kontaktu na úradného prekladateľa:

  • Cena bez prirážky
  • Individuálny prístup
  • Preklad vám vyhotovím osobne, v súlade so zákonom č. 382/2004
  • Možnosť bezprostrednej vzájomnej konzultácie
  • Prekladám aj cez víkend bez príplatku
  • Špecifická výhoda: Sídlo v blízkosti Polus City Center