Cenník prekladateľských služieb

Ceny úradných prekladov sa určujú dohodou, podľa typu a rozsahu textu

Ceny neúradných prekladov:

EN -> SK: 9,90 €/ns

SK -> EN: 13,30 €/ns